بررسی یادشده که با همکاری مشترک تلویزیون دولتی چین و موسسه تحقیقاتی تنسنت و با ارسال پرسشنامه برای ۸ هزار نفر صورت گرفته حاکی است ۳/ ۷۶ درصد از مردم چین روبات‌ها و دیگر محصولات دارای هوش مصنوعی را تهدیدی برای حریم شخصی خود می‌دانند و حتی معتقدند هوش مصنوعی با پیشرفت‌های گسترده‌تر صنایع بیشتری را فتح کرده و کنترل آنها را در اختیار می‌گیرد. حدود نیمی از پاسخ دهندگان می‌گویند هوش مصنوعی همین حالا هم بر فرآیندهای شغلی آنان تاثیر گذاشته و یک سوم آنها هوش مصنوعی را تهدیدی برای شغل خود دانسته‌اند و در مورد از دست دادن شغل خود به همین علت اظهار نگرانی کرده‌اند. پیش از این بانک جهانی پیش‌بینی کرده بود که تا سال ۲۰۳۰ از هر چهار فرصت شغلی موجود در چین، سه فرصت شغلی تحت کنترل دستگاه‌های خودکار قرار خواهد گرفت.