سیدمجید صدری مدیر عامل شرکت مخابرات در پاسخ به این سوال که مدت‌ها وزارت ارتباطات و مخابرات بر سر توسعه زیرساخت و تلفن ثابت مناقشه داشتند که در نهایت دولت به شرط تعهد به سرمایه‌گذاری در زیرساخت با افزایش تعداد تلفن ثابت موافقت کرد که انتظار می‌رفت  برهمین اساس توسعه تلفن ثابت سرعت گیرد و صف‌های دریافت خط ثابت کاهش یابد، اما این طور نشد چرا، اظهار کرد: از زمانی که مسوولیت مدیریت شرکت مخابرات ایران را به عهده گرفتم با جدیت توسعه تلفن ثابت را شروع کرده‌ایم، بخشی از تجهیزات مخابرات در گمرک بوده که در حال حاضر ترخیص شده و در حال نصب برای توسعه تلفن ثابت است و امیدواریم هر چه سریع‌تر این برنامه انجام می‌شود.

وی در پاسخ به این سوال که در حال حاضر چه میزان فیش در نوبت دریافت تلفن ثابت وجود دارد، گفت: در این لحظه آخرین آمار فیش‌های در نوبت دریافت تلفن ثابت را در دسترس ندارم اما فعلا یک ماه است که این مسوولیت را قبول کرده‌ام و باید کمی زمان از اجرای برنامه‌ها بگذرد تا برای مثال در بازه ۳ ماهه آمار جدید توسعه را اعلام کنیم که میزان توسعه و آمار فیش‌های در نوبت دریافت تلفن ثابت نسبت به قبل قابل مقایسه باشد. وی در پاسخ به این سوال که چه وعده‌ای برای تسریع در توسعه تلفن ثابت و کاهش زمان دریافت این سرویس می‌دهید، گفت: در حال حاضر توسعه‌هایی را که از قبل طبق طرح برنامه‌نگاشت ۵ ساله شرکت مخابرات ایران برنامه‌ریزی شده دنبال می‌کنیم تا به برنامه‌هایی که مدیریت قبلی شرکت مخابرات ایران برای توسعه تلفن ثابت تنظیم کرده است برسیم.