تروی هانت مالک سایت یادشده در این مورد می‌گوید: بسیاری از مردم از سایت من برای بررسی سوءاستفاده از ایمیل‌های خود در سایت‌های هک شده استفاده می‌کنند و دولت‌های انگلیس و استرالیا هم در زمره استفاده‌کنندگان از این خدمات هستند. وی در توضیح بیشتر این مطلب می‌گوید: شوراهای محلی، موسسات بهداشتی و درمانی، شرکت‌های مخابراتی و ارائه‌دهنده خدمات زیرساخت و ... از جمله مجموعه‌هایی هستند که برای بررسی امنیت خود به همین شیوه متوسل شده‌اند. استفاده از خدمات یک سایت معمولی برای حفظ امنیت از سوی دولت‌های انگلیس و استرالیا در شرایطی صورت می‌گیرد که در هر دو کشور سازمان‌های بزرگ دولتی با بودجه‌های کلان در زمینه حفظ امنیت سایبری مردم و دولت فعال هستند ولی ظاهرا استفاده از این خدمات رایگان برای این دو دولت مقرون به صرفه‌تر است.