تا به حال از آمازون برای صدور فرامین صوتی مختلف و از جمله انجام سفارش‌های خرید یا درخواست پخش اخبار یا موسیقی و... استفاده می‌شد. اما منابع مطلع می‌گویند آمازون با هدف افزایش استفاده از بلندگوی الکسا در کشورهای مختلف و در میان فرهنگ‌های گوناگون قصد دارد ترجمه آنی و درک مطالب بیان شده به دیگر زبان‌ها را ممکن کند. البته تحقق این هدف کار ساده‌ای نیست، به‌خصوص که آمازون قصد دارد توانمندی الکسا را از حد امکان درک کلمات و عبارات ساده فراتر ببرد و فهم پیچیدگی‌های زبان‌های مختلف را هم برای بلندگوی هوشمند خود ممکن کند.

در حال حاضر الکسا ترجمه کلمات و اصطلاحات زبان‌هایی مانند اسپانیایی، آلمانی، فرانسوی و ایتالیایی را به زبان انگلیسی و برعکس ممکن کرده و در آینده نزدیک چند زبان دیگر را که هنوز به‌طور دقیق مشخص نشده‌اند به این مجموعه اضافه می‌کند. نکته مهم هوشمندی روند ترجمه الکسا است. به‌عنوان مثال اگر یک آمریکایی بخواهد در یک مجلس عروسی در ژاپن حضور یابد و جمله‌ای را برای تبریک و متناسب با فرهنگ این کشور بیان کند ،می‌تواند به انگلیسی از الکسا بپرسد: برای تبریک به پدر عروس باید چه بگویم؟ الکسا موضوع را درک کرده و جمله‌ای رسمی و مناسب را پیشنهاد می‌دهد.