بیل گیتس در مصاحبه‌ای با گزارشگر سی نت می‌گوید مبادلات تجاری و جابه‌جایی پول‌هایی که این روزها با ارزهای دیجیتالی رمزنگاری شده صورت می‌گیرد، بسیار مشکوک بوده و می‌توان گفت تنها برای آن دسته از کشورها و افرادی که به‌طور غیرقانونی می‌خواهند تجارت کنند، سودآور خواهد بود. وی که خود را از مخالفان سرسخت ارزهای دیجیتالی رمزنگاری شده می‌داند معتقد است گروهک‌های تروریستی، قاچاقچیان مواد مخدر و تاجران اسلحه و دارو منفعت بسیاری از این ارزهای دیجیتالی خواهند داشت، چراکه نهادهای اطلاعاتی قادر به شناسایی و ردگیری این گونه مبادلات تجاری نیستند و این موضوع می‌تواند زنگ خطر و هشداری برای دولتمردان کشورهای جهان به شمار آید. این کارآفرین با اشاره به ناشناس انجام شدن این مبادلات تجاری، تاکید می‌کند که ارزهای دیجیتالی به فرارهای مالیاتی گسترده و پولشویی کمک بسزایی می‌کند که خلاف اجرای عدالت و قوانین بشری در تمامی کشورهای جهان است. وی همچنین مواردی را نام می‌برد و مثال می‌زند که همگی نشان از آثار مخرب تجارت و استخراج ارزهای دیجیتالی رمزنگاری شده دارد.