شرکت «هانوا سیستمز» شرکت برتر دفاعی کره‌جنوبی با همکاری موسسه تحقیقات دولتی KIAST واحد جدیدی را برای توسعه نوآوری‌های نظامی با محوریت هوش مصنوعی تاسیس کرده‌اند. این واحد «مرکز تحقیقات همگرایی دفاع ملی و هوش مصنوعی» نام گرفته است.  چهار حوزه مختلف تحقیقاتی در این مرکز تعریف شده‌اند که عبارت است از: سیستم‌های دستور و تصمیم‌گیری مبتنی بر هوش مصنوعی، الگوریتم‌های جهت‌یابی برای وسایل نقلیه عظیم زیردریایی، سیستم‌های آموزش هوایی مبتنی بر هوش مصنوعی و فناوری‌های شناسایی و ردیابی اشیا با هوش مصنوعی. کره‌جنوبی در حالی این خبر را اعلام کرده که نگرانی‌ها درباره تولید اسلحه‌های اتوماتیک در سطح جهان گسترده شده است.