این روبات از سوی گروه FANUC توسعه داده شده که یک گروه ژاپنی متشکل از چندین شرکت فعال در زمینه روباتیک در سراسر جهان است که عمدتا در زمینه روبات‌های صنعتی بیش از ۱۰۰ محصول مختلف عرضه کرده است.