به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از وی‌تری، در این شبکه از ابزار متنوعی برای از کارانداختن فناوری‌های بلوکه‌کننده تبلیغات استفاده می‌شد تا تضمین شود که کدهای تبلیغاتی و جمع‌آوری ارزهای دیجیتال به‌طور مخفیانه روی رایانه‌های شخصی کاربران ناآگاه در حال اجرا باقی می‌مانند. یافته‌های موسسه امنیتی Qihoo ۳۶۰ Netlab نشان می‌دهد شبکه یادشده که نام آن افشا نشده، کدهای جمع‌آوری ارزهای دیجیتال خود را در درون تبلیغات دیجیتال مختلف مخفی می‌کرد و فعالیت آن از دسامبر سال گذشته آغاز شده بود. تحقیقات برای شناسایی قربانیان این سوءاستفاده و ارزهای دیجیتال به سرقت رفته ادامه دارد. در صورت نصب برنامه‌های بلوکه‌کننده تبلیغات، دامنه اصلی این شبکه پخش آگهی‌های دیجیتال بلوکه می‌شد، اما ارسال پیام‌های تبلیغاتی برای کاربران از طریق دامنه‌های جایگزین کماکان ادامه می‌یافت.