Cimon طوری طراحی شده تا در گوشه و کنار ایستگاه پرواز کند و در امور فنی کمک کند، خرابی سیستم‌ها و خطرات را گزارش کند و البته نوعی سرگرمی برای فضانوردان نیز فراهم کند. مغز روبات پهپاد مذکور مجهز به هوش مصنوعی است. روبات ۵ کیلوگرمی، یک نمایشگر ۸ اینچی دارد و با استفاده از چند پروانه حرکت می‌کند. Cimon بخشی از آزمایشی برای بررسی شیوه همکاری انسان و روبات است. الکساندر گرست دانشمند ژئوفیزیک آلمانی Cimon را ساخته و به همین دلیل روبات با صورت و صوت سازنده خود آشناست.  تیل آیزنبرگ رهبر این پروژه می‌گوید: Cimon یک دستیارشخصی با قابلیت شناسایی صوت و صورت است. ما قصد داریم با ارسال روبات آسمان تاثیرات روانشناختی ماموریت‌های فضایی طولانی روی فضانوردان و اقدامات لازم را برای بهبود شرایط و به خصوص کاهش استرس فضانوردان بررسی کنیم. سازمان فضایی آلمان برای نخستین بار در یک پرواز پارابولیک پهپاد را در میکروجاذبه آزمایش می‌کند. در این پرواز یک هواپیمای ایرباس A۳۱۰ با شیب زیادی پرواز می‌کند و شیرجه می‌زند تا تاثیر بی‌وزنی را شبیه‌سازی کند.