به گزارش روابط عمومی صندوق نوآوری و شکوفایی، ۷۰۰شرکت دانش‌‌بنیان طی دوره ۱۹ماهه تا بهمن ۹۶در قالب ۸۹ کارگاه آموزشی، معادل ۹۳۰۰ نفر ـ ساعت آموزشی از خدمات یادگیری دفتر توانمندسازی صندوق نوآوری و شکوفایی استفاده کرده‌اند. تنها در بهمن ماه سال ۹۶، شرکت‌های دانش‌بنیان با حضور در ۱۶ کارگاه آموزشی حدود ۱۶۰۰نفر ـ ساعت آموزش دیده‌اند. این آمار نشان‌دهنده استقبال شرکت‌های دانش‌بنیان از خدمات توانمندسازی از یکسو و توسعه خدمات متناسب با نیازهای شرکت‌ها از سوی دیگر است. برنامه‌ریزی و اجرای کارگاه‌های آموزشی تحت حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی، بر اساس نیازسنجی از شرکت‌های دانش‌بنیان به کارگزاران توانمندسازی واگذار شده است. این کارگاه‌های آموزشی در ۱۶ حوزه مختلف مدیریتی و با حمایت ۷۵ درصدی صندوق نوآوری و شکوفایی، به‌صورت آنلاین یا حضوری برگزار می‌شود. همچنین به منظور بهره‌مندی شرکت‌های دانش‌بنیان فعال در سایر استان‌های کشور نیز، شعب استانی توانمندسازی در زمینه یادگیری، از اسفند ماه ۹۶ شروع به فعالیت کرده است.