این دو آسیب‌پذیری موسوم به ملت داون و اسپکتر که در کلیه تراشه‌های تولیدی شرکت اینتل از سال ۱۹۹۵ به این سو وجود دارند، مشکلات زیادی را به وجود آورده‌اند. اولین بار شرکت آلفابت ۶ ماه قبل از افشای عمومی موضوع اینتل را از این آسیب‌پذیری بزرگ آگاه کرد ولی اینتل برای اطلاع‌رسانی به دولت آمریکا هیچ اقدامی نکرد. این اقدام اینتل موجب نگرانی‌های جدی مقامات فعلی و سابق آمریکایی شده که می‌گویند مشکل یادشده پیامدهای خطرناکی برای امنیت ملی آمریکا دارد. اینتل در توجیه این رفتار خود می‌گوید فکر نمی‌کرده نیازی به اطلاع رسانی در این زمینه به دولت آمریکا باشد، زیرا هکرها از آسیب‌پذیری مذکور سوءاستفاده نکرده بودند. اینتل سرانجام در سوم ژانویه دولت آمریکا را از موضوع مطلع کرد.