به‌عنوان مثال با زوم کردن روی شهرها و روستاهای مختلف در این نقشه می‌توان فهرست اپراتورهای خدمات دهنده، فناوری مورد استفاده آنها (‌ای دی اس ال، ماهواره، کابل، فیبر نوری و غیره)، سرعت بارگذاری و آپلود را مشاهده کرد. بررسی این اطلاعات با وارد کردن آدرس یا از طریق بررسی موقعیت مکانی، ناحیه خاص، خدمات دهندگان، سرعت اتصال و غیره ممکن است. همچنین مقایسه کیفیت سرعت و تعداد خدمات دهندگان نقاط مختلف با یکدیگر نیز از طریق نقشه یادشده ممکن است. این خدمات که از آدرس broadbandmap.fcc.gov در دسترس است، حاوی اطلاعات ۴۴۱ سرویس دهنده بزرگ و کوچک اینترنت است و از طریق آن بررسی کیفیت فعالیت این شرکت‌ها و ردگیری تخلفات احتمالی آنها هم تسهیل می‌شود. ضعف مهم این خدمات عدم درج قیمت پیشنهادی هر یک از اپراتورهای اینترنت برای خدمات خود است.