این دستگاه‌ها به کاربر اجازه می‌دهند به راحتی اطلاعاتی مانند جهت‌یابی، سرعت، آب و هوا، خطرات جاده و ... را ببیند. دربسیاری از موارد این نمایشگرها با موبایل کاربر همخوان می‌شوند و او می‌تواند تماس برقرار کند، به موسیقی گوش کند و...  در همین راستا شرکت  O-Synce USEE با توجه به این طرح نمایشگری برای کلاه ایمنی دوچرخه‌سواری تهیه کرده است. نمایشگر USEE با همکاری شرکت  Momes GmbH ساخته شده است. هدف از تولید این محصول حفظ تمرکز دوچرخه‌سوار بر جاده و کنترل همزمان عملکرد و موقعیت در جاده است. این نمایشگر از دو بخش تشکیل شده است. سرعت در بخش چپ نمایش داده می‌شود. همچنین هنگامی که این نمایشگر به موبایل کاربر متصل شود، می‌تواند جهت‌یابی و مسافت طی شده را رصد کند.