وزیر ارتباطات گفت: فناوری ADSL در دنیا رو به انقراض است و فناوری شبکه دسترسی فیبر نوری (STTH) در حال گسترش است. در همین حال برآورد می‌شود که در حوزه زیرساخت بخش ثابت وضعیت رشد ۱۰ برابر در این حوزه وجود دارد. جهرمی از رشد ثابت ۱۰ درصدی سالانه در بخش وب سایت‌های کشور خبر داد و گفت: بر اساس آمارها سرویس‌های موبایلی رشد دو برابری دارند. به‌ گزارش «‌ایسنا» آذری‌جهرمی در حاشیه این جشنواره و در جمع خبرنگاران با اشاره به اطلاعات مشترکان که ‌ممکن است از طریق اپراتورها در اختیار شرکت‌ها قرار گرفته باشد، گفت‌: اگر با مهندسی اجتماعی به نوعی سر مخاطب کلاه گذاشته باشند که طبیعتا خود اپراتور این کار را نمی‌کند باید این موضوع را بررسی کرد که دامنه آن‌چه بوده و در فضای کلی نمی‌توان درباره آن صحبت کرد. اما طبعا این کار درست نیست و نظارت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی باید آن را بررسی کند. وزیر ارتباطات در گفت‌وگویی با «ایسنا» با بیان اینکه طرح این وزارتخانه برای راه‌اندازی اینترنت کودکان به زودی محقق می‌شود؛ گفت: تا ۱۰ روز آینده مجری این طرح را همراه با زمان‌بندی مشخص معرفی خواهیم کردیم تا برنامه برای حرکت آغاز شود.