پیش‌بینی شده است سازمان‌های کوچک و متوسط بخش اعظم سرمایه‌گذاری‌های خود را به دستگاه‌ها، از جمله سیستم‌های رایانه‌ای شخصی و تلفن‌های همراه معطوف کنند. در رتبه دوم، اپلیکیشن‌ها به‌عنوان مهم‌ترین اولویت سرمایه‌گذاری سازمان‌ها معرفی شده‌اند و پس از آن نرم‌افزارهای مدیریت منابع، اپلیکیشن‌های محتوایی، سیستم‌های مدیریت ارتباط با مشتری و نرم‌افزارهای همکاری سازمانی بیشترین اهمیت را دارند. بیش از دوسوم مجموع هزینه پرداخت شده در حوزه‌ IT از جانب کسب و کارهای کوچک تا سال ۲۰۲۱ میلادی توسط سازمان‌هایی صورت می‌گیرد که بین ۱۰ تا ۹۹ کارمند دارند. مرکز تحقیقاتی IDC همچنین اعلام کرد سازمان‌های متوسط که تعداد کارمندان آنها بین ۱۰۰ تا ۴۹۹ نفر محاسبه می‌شود در سال ۲۰۱۸ میلادی بیش از ۲۲۹ میلیون دلار در این زمینه سرمایه‌گذاری می‌کنند و این در حالی است که سازمان‌های بزرگ با ۵۰۰ تا ۹۹۹ کارمند هم در این عرصه ۱۸۲ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری می‌کنند. سازمان‌های کوچک با کمتر از ۱۰۰ کارمند طی پنج سال آینده رشد ۷/ ۴ درصدی را در زمینه سرمایه‌گذاری در حوزه IT پیش روی خود خواهند داشت.