این سیستم خانگی گوگل می‌تواند در لحظه از اطلاعات استفاده کند. گوگل همچنین در یک پتنت دیگر، دستگاهی معرفی کرد که به والدین زمان‌هایی را توصیه می‌کند که باعث بهبود روابط آنها با فرزندانشان می‌شود؛ مانند گذراندن زمان بیشتر با فرزندان، به هنگام صرف شام. این دستگاه هوشمند برای تشخیص رفتارهای ناشایست کودکان، می‌تواند تنبیه‌هایی را نیز برای آنها پیشنهاد دهد. مانند محدودیت استفاده از موبایل با نمایش مدت زمان آن. همچنین می‌تواند والدین را از راه دور نیز از رفتار بد کودکشان آگاه سازد. سنسورهای «مادون قرمز» ممکن است دمای بدن را ثبت کنند و این سیستم همچنین می‌تواند معنی صداهای مختلف از قبیل «خنده» و «گریه» را تشخیص دهد. ممکن است این سیستم برای نظارت بر وضعیت احساسی اعضای خانواده نیز مفید باشد. گوگل اظهار کرد: ما پتنت‌های خود را بر اساس ایده‌هایی که کارکنان ما با آنها مواجه می‌شوند به ثبت می‌رسانیم که بعضی از این پتنت‌ها در نهایت به محصول تبدیل می‌شوند و برخی دیگر خیر. جان سیمپسون، مدیر پروژه‌های تکنولوژی گفت: مدیران گوگل و آمازون در پی آنند تا کاربران تصور کنند که دستیار صوتی «گوگل هوم» و دستیار صوتی شرکت آمازون «اکو» برای کمک به آنها تولید شده‌اند.