پس از بررسی اولیه از مدیریت شرکت پشتیبان این سایت‌ها خواستیم تا فورا امکان دسترسی برای تیم امنیت شبکه وزارت ارتباطات را فراهم کنند که در حال حاضر تیم فنی و متخصصی مشغول بررسی فرآیند رخ‌داده هستند. رئیس تیم امنیت شبکه وزارت ارتباطات درخصوص ادعای برخی سایت‌های خبری مبنی بر حمله اینترنتی به وب‌سایت‌های آنها گفت: گزارشی در این خصوص نداشته است و باید مدیران این رسانه‌ها خود پاسخگوی ادعای خود باشند، از این رو از مردم درخواست می‌شود به شایعات و احیانا تبلیغات خبری توجهی نشود. این مدیر ارشد وزارت ارتباطات متذکر شد: در حال حاضر مشکل خاصی وجود ندارد و بالا آمدن و از دسترس خارج شدن سایت روزنامه‌ها با هماهنگی این تیم انجام شده است. رئیس امنیت شبکه وزارت ارتباطات عنوان کرد: امیدواریم این مشکل به زودی مرتفع شود و حتما پس از بررسی‌های کامل فنی، اطلاعات کامل‌تری در اختیار افکار عمومی خواهیم گذاشت.