مطابق دستورالعمل جدید ثبت نام کارت هوشمند ملی در دفاتر پستی از سوی معاون شرکت ملی پست ایران و در راستای تعامل با سازمان ثبت احوال، واحدهای اجرایی پست موظف شدند علاوه بر هماهنگی با ادارات ثبت احوال استانی در زمینه راه‌اندازی باجه‌های سیار ثبت نام و توزیع کارت هوشمند ملی، تعداد دفاتر ارائه‌دهنده خدمت و سهمیه ثبت نامی دفاتر پستی را افزایش دهند. این دفاتر، موظف به ایجاد نوبت کاری عصرگاهی در دفاتر پرترافیک و راه‌اندازی شیفت کشیک برای ارائه سرویس در ایام تعطیل و رفع مشکلات احتمالی ارتباطی و زیرساختی شدند. واحدهای اجرایی پست باید با پیش‌بینی الزامات اجرایی مدنظر اداره ثبت احوال استان، زیرساخت‌های فنی و اجرایی را فراهم و در صورت نیاز از توان بخش خصوصی به منظور تامین تجهیزات و نیروی انسانی استفاده کنند. طبق این دستورالعمل، ارائه خدمات سیار ثبت نام کارت هوشمند ملی به نهادها، سازمان‌ها و مجتمع‌هایی مانند آسایشگاه‌ها، مراکز خدمات اجتماعی، روستاها و نقاط محروم که به دلیل شرایط خاص امکان مراجعه به واحدهای پستی را ندارند در اولویت قرار گرفته است.