در فناوری فوجیتسو فقط کافی است کاربر کف دست خود را روی یک حسگر قرار دهد. رگ‌های کف دست یک نقشه خاص ایجاد می‌کنند. از آنجا که رگ‌های خونی زیر پوست قرار دارند، تقلید از آنها تقریبا غیر ممکن است. حسگر خوانش کف دست اشعه‌های مادون قرمز به پوست می‌تاباند. هموگلوبین خون در رگ‌ها این اشعه‌ها را دریافت می‌کنند، در نتیجه این روند الگوی سیاهی به وجود می‌آید که ویندوز هلو آن را ذخیره می‌کند و هنگامی که کاربر بخواهد از ویندوز ۱۰ استفاده کند، ویندوز هلو اثر کف دست وی را با الگوی ذخیره‌شده مقایسه می‌کند.در حال حاضر دستگاه‌های مجهز به ویندوز ۱۰ پرو که از فناوری فوجیتسو استفاده می‌کنند، فقط برای ادارات عرضه می‌شوند. فوجیتسو هنوز اشاره نکرده این فناوری را در اختیار تولیدکنندگان دیگر پی‌سی برای به کارگیری در دستگاه‌های ویندوزمحور قرار می‌دهد یا خیر.