قابلیت نوشتن روی هوا به وسیله حسگرهای دوربین روی لپ‌تاپ یا مانیتور فعال می‌شود. در توضیح این حق امتیاز آمده است: «ایجاد محتوا با استفاده از دستگاه الکترونیکی روی سطوح غیر الکترونیکی». این توضیح نشان می‌دهد از همین فناوری می‌توان روی کاغذ معمولی نیز استفاده کرد. مهندسان اپل در حق امتیاز روش دیگری را نیز ذکر کرده‌اند. در روش دوم نوک قلم به فشار حساس است و می‌تواند ضربات و حرکات آن را ثبت کند. فرد می‌تواند به راحتی این قلم را در فضای سه‌بعدی حرکت دهد و به این ترتیب طراحی‌های دو و سه‌بعدی انجام دهد.در این حق امتیاز قلم برای طراحی اشیای سه‌بعدی و حتی یادداشت‌نویسی در لپ‌تاپ به‌کار می‌رود. بنابراین چنین دستگاهی احتمالا قابلیت‌های متعددی خواهد داشت.