این مرد اهل فلوریدا که در سال ۲۰۰۵، بازوی خود را در اثر سرطان از دست داده بود، اخیرا به اولین شخصی تبدیل شده است که از بازوی روباتیک تحت‌کنترل ذهن استفاده می‌کند. او در ماه دسامبر، بازوی روباتیک را دریافت کرد و امسال را به آزمایش آن خواهد گذراند. این بازو از سوی آزمایشگاه فیزیک کاربردی «جان هاپکینز» (Johns Hopkins)آمریکا ابداع شده و بخشی از برنامه متحول کردن اعضای مصنوعی است. هدف این برنامه که با سرمایه‌گذاری «آژانس پروژه‌های تحقیقاتی پیشرفته دفاعی» (DARPA) صورت می‌گیرد، ایجاد اعضای مصنوعی است که با فعالیت عصبی در مغز کنترل می‌شوند تا عملکرد حرکتی را به جایی که احساس می‌کند کاملا طبیعی است، برساند. این برنامه مشخصا روی اعضای مصنوعی برای بیمارانی که دچار قطع بازوی بالا شده‌اند، کار می‌کند. اگرچه این بازوی خاص، پیشتر اثبات شده است، ماتنی اولین شخصی است که واقعا با این عضو مصنوعی زندگی می‌کند. پژوهشگران امیدوارند بیماران بیشتری از این برنامه برای آزمایش طولانی‌مدت اعضای مصنوعی استفاده کنند. این بازوی مصنوعی، به‌رغم موثر بودن با محدودیت‌هایی همراه است. ماتنی، نمی‌تواند بازو را خیس یا با آن رانندگی کند.