گروهی از جراحان کالج لندن در بیمارستان سنت‌مری با استفاده از این گجت روی ۵ بیمار عمل جراحی انجام دادند. این بیماران نیازمند عمل جراحی ترمیمی پا بودند. در این روش نخست از پای تمام بیماران سی‌تی‌اسکن گرفته شد تا تصویری سه‌بعدی از استخوان‌ها و رگ‌های خونی در عضو مجروح فراهم شود. هنگامی که پزشکان عمل جراحی را با هولولنز آغاز کردند، این تصاویر روی پای بیمار قرار گرفت. در این وضعیت پزشکان می‌توانستند داخل پوست بیمار را ببینند. این روش به خصوص هنگامی کارآمد است که پزشکان قصد دارند مقداری از پوست و بافت‌های زیرین آن را از یک بخش دیگر بدن در پا پیوند بزنند. در این فرآیند رگ‌های خونی بخش پیوندی باید به رگ‌های محل زخم متصل می‌شدند. به طور معمول این رگ‌ها با یک اسکنر دستی اولتراساوند مکان‌یابی می‌شوند. اما جراحان با استفاده از هولولنز می‌توانند سریع‌تر و دقیق‌تر آنها را ردیابی کنند. این سیستم به خصوص در بخش‌هایی از بدن مانند پاها کاربرد دارد زیرا جراحان می‌توانند تصاویر سی‌تی‌اسکن را با پای واقعی فرد همخوان کنند. اما استفاده از این روش در بخش‌هایی مانند شکم کمی سخت‌تر است. البته به گفته رهبر پژوهش باید تحقیقات و اصلاحات بیشتری برای استفاده وسیع از این روش انجام شود.