از این پس کاربران می‌توانند به چاپگر دستور دهند تا انواع و اقسام مطالب مانند نوشته‌ها، فایل بازی‌های مختلف، کارت‌های کوچک و ... را چاپ کند. همچنین برنامه‌ریزی برای چاپ گراف و کاغذهای رنگی گوناگون نیز به همین شیوه ممکن است. علاوه‌بر این تنظیم چاپگر با صدور فرامین صوتی برای مشخص شدن ابعاد کاغذ، میزان حاشیه‌ها و ... نیز ممکن خواهد بود. با توجه به سازگاری الکسا با سایت خرده‌فروشی آمازون می‌توان از این روش نوین برای تهیه فهرست خرید سریع هم استفاده کرد.