قفل لپ‌تاپ با کابل امنیتی

در محل کار، هتل یا دیگر مکان‌های عمومی از کابل امنیتی لپ‌تاپ استفاده کنید. آن را به چیزی ثابت یا تکه اثاثیه بزرگی (مانند میز) متصل کنید.

 مراقبت از لپ‌تاپ در فرودگاه‌ها و هتل‌ها

هنگامی که از گیت بازرسی فرودگاه رد می‌شوید، چشمان خود را از لپ‌تاپ‌تان برندارید. تا زمانی که فرد جلویی شما از گیت بازرسی به‌طور کامل عبور نکرده است، مراقب لپ‌تاپ خود باشید. سردرگمی و به‌هم ریختن بازرسی‌های امنیتی می‌تواند فرصت خوبی برای دزدان باشد. اگر در هتل توقف می‌کنید، کابل امنیتی کافی نخواهد بود. لپ‌تاپ خود را در محل امنی از اتاق نگهداری کنید. اگر لپ‌تاپ را به کابل امنیتی متصل کرده و آن در اتاق هتل گذاشته‌اید، حتما آویز «لطفا مزاحم نشوید» را جلوی در ورودی اتاق قرار دهید.

 فعال‌کردن مکانیزم هشداردهی

براساس نیازمندی‌های امنیتی، استفاده از مکانیزم‌های هشداردهی در لپ‌تاپ می‌تواند ابزاری مفید باشد. برخی مکانیزم‌های هشداردهی در لپ‌تاپ وجود دارند که زمانی حرکت غیرمنتظره‌ای وجود داشته باشد یا رایانه به محدوده‌ای خارج از مکان تعریف شده برده می‌شود، صدا خواهند داد. برنامه‌ای که هنگام اتصال لپ‌تاپ به اینترنت مکان لپ‌تاپ دزیده شده را گزارش می‌دهد نیز می‌تواند مفید باشد.