معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور در پاسخ به این سوال که محدودیت‌هایی برای استارت‌آپ‌ها وجود دارد، درخواست شما از قوه قضائیه در این خصوص چیست؟ گفت: محدودیت‌هایی برای استارت‌آپ‌ها وجود دارد؛ اما ما باید کمی همفکر و هم حرکت باشیم. یکی از مشکلات فعلی عدم وجود هماهنگی‌ها است که تاکنون کامل نشده است اما خواسته‌مان این است که این محدودیت‌ها کمتر شود البته در دنیا هم این مشکلات وجود داشته است. وی افزود: این مشکلات قابل حل است اما احتیاج دارد که به قوه قضائیه نزدیک‌تر باشیم.