در حال حاضر از این فناوری برای ایجاد دمپایی‌های خودران و دیگر اشیایی استفاده می‌شود که وقتی از آنها استفاده نمی‌شود، از سر راه کنار رفته و به گوشه‌ای می‌روند. هنگامی که استفاده کاربر از آنها به پایان رسید، فشردن یک دکمه که در دیوار تعبیه شده، می‌تواند آنها را به نقاط تعیین شده بازگرداند. نسخه‌های ابتدایی این سیستم در انواع مختلفی از اشیا از جمله صندلی‌های اداری، صندلی‌های انتظار و البته خودروهای نیمه‌خودران در حال حاضر در توکیو آزمایش می‌شوند.