مهندسان این شرکت روی راه‌اندازی موشک در یک منطقه که کمتر از ۱۰۰۰ مترمربع است، فعالیت دارند. در حال حاضر این شرکت آزمایش‌های موشکی خود را تکمیل کرده است. چین در سال‌های اخیر سرمایه‌گذاران را به سرمایه‌گذاری خصوصی در بازار اکتشافات فضایی تشویق کرده است و بسیاری معتقدند مشارکت شرکت‌های خصوصی چشم‌انداز صنعت را تغییر خواهد داد. شو چانگ، بنیانگذار «وان اسپیس»، گفت: ما مانند مقامات هوا و فضا که برنامه‌ریزی‌های دولتی در اختیار دارند، نیستیم ولی در آینده پروژه‌هایی با الزامات بالا برای تحقیقات علمی، مانند اکتشافات فضایی توسط مقامات هوافضای ملی انجام خواهیم داد. هزینه برنامه‌های بین‌المللی هوا و فضا تا سال ۲۰۲۰ حدود ۴۸۵میلیارد دلار برآورد شده و چین سهم یک‌چهارمی در این رقم دارد. در دهه آینده حدود ۲۰۰۰ ماهواره در مدار قرار خواهند گرفت که دوسوم آنها برای استفاده تجاری هستند.