برخی از پژوهشگران گوگل در حوزه‌ هوش مصنوعی در تلاش برای پیش‌بینی نتیجه‌ مداوای بیماران، بلافاصله پس از بستری‌ شدن در بیمارستان هستند. محققان گوگل برای انجام این پژوهش، داده‌های مربوط به ۲۱۶ هزار و ۲۲۱ فرد ناشناس را با بیش از ۴۶ میلیارد نقطه‌داده‌ بین آنها جمع‌آوری کرده‌اند. داده‌های یادشده در مجموع مربوط به ۱۱ سال در دو بیمارستان، شامل مرکز درمانی دانشگاه کالیفرنیا سان فرانسیسکو از سال ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۶میلادی و دانشکده‌ علوم پزشکی دانشگاه شیکاگو از ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۶ میلادی هستند. این محققان با توسعه هوش مصنوعی ویژه‌ای مدعی هستند که می‌توانند الگوها و مدل‌های مرگ و بهبود وضعیت سلامتی بیماران را پیش‌بینی کند و اطلاعات ارزشمندی را در اختیار کادر پزشکی و پزشک مربوطه قرار دهند. این اطلاعات از سوی پرستاران بخش مربوطه نیز قابل دسترسی و پیگیری است تا به این وسیله بیماران بتوانند به وضعیت بهبود خود بعد از درمان و مداوا اطمینان خاطر بیشتری داشته باشند.