هیپوکامپ در کناره مغز واقع بوده و مرکز یادگیری آن محسوب می‌شود. این بخش که به اسبک نیز مشهور است شکلی همانند اسب دریایی دارد و در اعماق لوب گیجگاهی جای گرفته‌است. هیپوکمپوس از دو شاخ منحنی‌وار تشکیل شده‌است که به بادامه مغز ختم می‌شوند. اسبک از بخش‌های مهم مغز پستانداران است.حافظه افرادی که هیپوکامپ آنان آسیب دیده یا با جراحی برداشته شده دچار اختلال جدی می‌شود. اسبک مسوول حافظه دور است و پیش‌مغز را از آزموده‌های گذشته ما آگاه می‌کند. این مجموعه خاطرات گذشته را به شکل کوتاه یا درازمدت حفظ می‌کند. این ناحیه از مغز جزو اولین نواحی مغز است که در بیماری آلزایمر آسیب می‌بیند. بررسی یادشده نشان داد که چگونه بخش‌های مختلفی از اسبک در زمان یادآوری و مرور خاطرات مختلف فعال می‌شوند. دانشمندان توانستند با استفاده از سیستم تصویربرداری ام آر آی فعالیت‌های یادشده را به خوبی مستندسازی کنند. محققان می‌گویند کشف این مساله که هر یک از بخش‌های اسبک مسوول جمع‌آوری و یادآوری چه خاطراتی است راه را برای درمان بسیاری از بیماری‌های مربوط به فراموشی باز خواهد کرد. این تحقیقات به پیشبرد روش‌های درمانی روانشناختی نیز کمک کرده و کاربردهای آموزشی نیز خواهد داشت.