این هولوگرام‌ها از سوی محققان دانشگاه بریگهام یانگ آمریکا تولید شده‌اند و با استفاده از دستگاه خاصی به نام دستگاه نمایش تله اپتیکال نمایش داده می‌شوند که قادر به پرتاب اشعه لیزر می‌باشند. با استفاده از دستگاه یادشده می‌توان تصاویر متنوع و دلخواه کوچکی را به صورت سه‌بعدی طراحی کرد و آنها را در فضای اطراف به‌طور معلق به نمایش گذاشت. تصاویر یادشده رنگی هستند و کاملا طبیعی به نظر می‌رسند. این تصاویر بر خلاف هولوگرام‌های دو بعدی از هر زاویه‌ای به خوبی دیده می‌شوند و در عمل مانند اشیایی هستند که با استفاده از چاپگرهای سه‌بعدی تهیه می‌شوند. قابلیت تحرک سریع نیز آنها را جذاب‌تر می‌کند. دستگاه تولید این هولوگرام‌ها هنوز محدودیت‌هایی دارد و از جمله تنها قادر به تولید تصاویری بسیار کوچک است، اما محققان می‌گویند در آینده تولید تصاویر سه‌بعدی شناور در فضا در ابعاد بزرگ‌تر ممکن خواهد شد.