این روبات‌های پیشرفته کاربردهای گسترده‌ای در صنایع مختلف اعم از صنایع پزشکی، نظامی و... خواهند داشت زیرا به‌عنوان مثال حرکت آنها در درون بدن انسان بدون ایجاد هیچ خطری که ناشی از وجود باتری‌های شیمیایی است، ممکن خواهد بود. تولید روبات‌های کرم مانند قادر به حرکت با استفاده از رطوبت با الهام از گیاهانی مانند Pelargonium carnosum صورت گرفته که دانه آنها قادر به خزیدن در زیر خاک است. برخی دانه‌های مخروطی کاج هم بر اساس میزان رطوبت موجود در محیط باز و بسته می‌شوند تاحداکثر سرعت رشد آنها تضمین شود. علت چنین توانمندی در گیاهان یادشده وجود لایه‌های متعدد از سلول‌هاست که برخی از رطوبت تاثیر پذیرفته و برخی تاثیر نمی‌پذیرند. لایه‌های تاثیرپذیر از رطوبت کش آمده و متورم می‌شوند ولی برای دیگر لایه‌ها چنین اتفاقی نمی‌افتد و در نتیجه آنها حرکت می‌کنند. در تولید روبات جدید موادی دولایه از فیبرهای نانو به‌کار گرفته شده که یک لایه در تماس با رطوبت متورم می‌شود و دیگری ثابت می‌ماند و در نهایت روبات حرکت می‌کند. محققان هم‌اکنون در تلاش برای افزودن حسگر به این روبات‌ها هستند.