دانشمندان ژاپنی می‌گویند برای اولین بار سیستم هوش مصنوعی طراحی کرده‌اند که قادر به درک امواج مغزی ذهن افراد است. آنها می‌گویند سیستم یادشده بر اساس تفکرات ذهن هر فرد می‌تواند تصویری را ترسیم کند. البته تصویر یادشده صرفا با هدف ساده سازی فعالیت‌های مغزی رسم می‌شود و نمی‌تواند نمایانگر تمامی فعل و انفعالات ذهنی پیچیده ذهن باشد.این محققان نمونه‌هایی از این تصاویر ترسیم شده با سیستم هوش مصنوعی مذکور را نیز منتشر کرده‌اند که در آنها تصاویری از طبیعت و حروف الفبای انگلیسی که افراد در ذهن خود به آنها فکر می‌کرده‌اند قابل مشاهده است. تکمیل این سیستم رویای درک نیات افراد بدون برقراری هرگونه ارتباط دوطرفه را ممکن می‌سازد. به بیان دیگر سیستم مذکور به اشخاص کمک می‌کند تا ماشین‌ها و تفکرات دیگر انسان‌ها را به‌طور آنی و بدون گفت‌وگو یا حتی نگاه کردن به آنها بفهمند. البته در چنین شرایطی حریم شخصی و امنیت انسان‌ها به‌طور جدی به خطر می‌افتد و زمینه برای برخوردهای جدی و حتی آغاز جنگ جهانی سوم ممکن می‌شود.