گروهی از محققان بین‌المللی با ملیت‌های متفاوت الگوریتم هوش مصنوعی جدیدی را ابداع کرده‌اند که اجرای بازی بر مبنای الگوهای مبتنی بر همکاری و تفاهم و سازش را ممکن می‌کند. محققان می‌گویند ماشین‌ها با استفاده از الگوریتم مذکور می‌توانند از تفاهم و دوستی بیشتری با هم در مقایسه با انسان‌ها برخوردار باشند و جلوی وقوع رفتارهای خصمانه و دشمنی را بگیرند. در دنیای واقعی تعامل میان انسان‌ها و ماشین‌ها مستلزم همکاری‌های طولانی مدت و درک متقابل است و امید می‌رود این الگوریتم جدید تحقق این هدف را ساده‌تر کند. محققان می‌گویند ماشین‌ها می‌توانند از این طریق مهارت‌های اجتماعی خود را تقویت کنند و تعامل بهتری با انسان‌ها داشته باشند. هوش مصنوعی از این طریق پیوند بهتری با افراد برقرار می‌کند و پیشبرد امور مختلف را تسهیل می‌کند. این الگوریتم جدید S#نام گرفته و فعلا برای اجرای بازی‌های دونفره با موفقیت به‌کار گرفته شده است. نتایج این بررسی در نشریه نیچر منتشر شده است.