مسعود برومند در حاشیه یکصد و شصت و سومین جلسه کمیسیون دائمی شورای عتف در جمع خبرنگاران اظهار کرد: بدون وقفه موضوعات مورد بحث جلسه که شامل «بررسی آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به شکایت شرکت‌های دانش‌بنیان» می‌شد، در دستور کار قرار گرفت. وی خاطرنشان کرد: در این جلسه نتایج فرآیند و روند اجرای امور بررسی اعلام شد و با تغییرات اندکی به تصویب رسید.

دبیر کل شورای عتف موضوع مطرح دیگر در این جلسه را «سند توسعه ملی زیست فناوری ایران» دانست و یادآور شد: این‌ سند روز گذشته نیز در ستاد راهبردی نقشه جامع علمی کشور مطرح شد. برومند این سند را حاوی روش اجرایی آن ذکر کرد و ادامه داد: در این جلسه نیز این سند مطرح شد تا حاضران در جریان چنین سندی قرار بگیرند و بحث و بررسی بیشتری در مورد اجرای این سند صورت گیرد. وی درباره آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به شکایت شرکت‌های دانش‌بنیان توضیح داد: طبق قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان این شرکت‌ها از طریق مکانیزم قانونی مورد ارزیابی قرار می‌گیرند که آیا دانش‌بنیان هستند یا خیر. برومند اضافه کرد: از طرف دیگر اگر شرکت‌های دانش‌بنیان احساس کنند در فرآیند دریافت حمایت‌های مالی از مجموعه‌هایی مانند صندوق نوآوری و شکوفایی، احساس کنند حقی از آنها ضایع شده است یا در ارزیابی و تخصیص‌ منابع می‌توانست با آنها بهتر برخورد شود، باید مرجعی باشد تا بتوانند موارد خود را اعلام کنند.