بر اساس این فعالیت سایبری که از سوی محققان مرکز امنیتی ESET شناسایی شد، در این حملات سفارتخانه‌ها و کنسول‌گری‌ها در کشورهای اروپای‌شرقی مورد هدف قرار می‌گرفتند و گروه Turla از شناخته‌ شده ترین گروه‌های سایبری آن را پشتیبانی می‌کرد. عملیات هکری که سابقه هدف‌گیری دولتی و مقامات دیپلماتیک را داشت از حملات مبتنی بر تکنیک کمپین‌های فیشینگ بهره می‌برد که به شکل معمول بر اساس دانلود فایل‌های جعلی Flash روی سیستم‌های فیلترگذاری نشده شیوع پیدا می‌کرد. محققان اعلام کردند که برخی از شرکت‌های خصوصی نیز در این حملات آسیب دیدند، ولی آنها هدف اصلی این کمپین سایبری نبودند.