گزارشی که در آن محورهایی همچون دستیابی به مرجعیت علمی و توسعه پژوهش‌های مرز دانش، ترویج و فرهنگ‌سازی علم و فناوری و نوآوری، تسهیل تبادلات و همکاری‌های علمی و فناوری بین‌المللی، توسعه فناوری‌های راهبردی متناسب با نیازهای چالشی کشور از جمله مشکلات زیست‌محیطی، ایجاد صنایع دانش‌بنیان جدید و توسعه بازار محصولات دانش‌بنیان مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. در ادامه گزارش ارائه شده از سوی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، درصد تخصیص اعتبارات به ستادهای توسعه فناوری از ابتدای سال ۹۳ تا پایان سال ۹۵ طی یک نمودار ارائه شد که بر این اساس ۲۸درصد از سهم اعتبارات به ستاد توسعه علوم و فناوری‌های سلول‌های بنیادی و ۱۲درصد از این اعتبارات نیز به ستاد توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات اختصاص داده شده است. در بخش پایانی این گزارش نیز با اشاره به این موضوع که بیشترین حجم حمایت از ستادهای توسعه فناوری کشور متعلق به دانشگاه‌ها و دانشکده‌ها به میزان ۴۳درصد و شرکت‌ها و موسسات غیردولتی با ۳۷درصد بوده، این موضوع نیز مورد اشاره قرار گرفت که از فعالیت ۳۲۶۰شرکت دانش‌بنیان ثبت شده تاکنون ۴۰هزار میلیارد تومان درآمد نصیب کشور شده است.