وی افزود: با راه‌اندازی این سامانه کلیه متخصصان و پژوهشگران دانشگاهی و غیردانشگاهی از سراسر کشور می‌توانند برای حل نوآوری در کسب و کارهای نوپا با هم به رقابت پرداخته و از پاداش‌های مالی در نظر گرفته شده برای حل چالش‌ها بهره‌مند شوند. یاری خاطرنشان کرد: در این راستا برای توانمندسازی کسب وکار شرکت‌های فعال در حوزه محتوا و خدمات بومی در کشور، مرحله نخست فراخوان ثبت نام و شرکت در «رویداد چالش نوآوری در جویشگرهای بومی» شروع شده که این فراخوان در سامانه «نوآوید» انتشار یافته است. وی گفت: هدف از برگزاری مسابقات چالش نوآوری از یک طرف حمایت غیرمستقیم از شرکت‌های فعال در این حوزه برای افزایش نوآوری در خدمات جویشگرها مبتنی بر نیازها و ذائقه جامعه کاربران ایرانی است و از طرف دیگر، افزایش نقش و مشارکت مردمی و نیز بهره‌گیری از دانش و توانمندی‌های متخصصان در دانشگاه‌های سراسر کشور برای حل چالش‌های جویشگرها خواهد بود.