نمایشگر این ساعت هم در برابر ضربات انگشت با شدت‌های متفاوت، واکنش‌های مختلفی از خود نشان می‌دهد. بنابراین می‌توان دستورات متنوعی را تنها با استفاده از نمایشگر به ساعت‌های هوشمند منتقل کرد و دیگر نیازی به لمس دکمه‌های فیزیکی وجود ندارد. قرار است قاب این ساعت به هشت بخش مختلف تقسیم شود که هر بخش به میزان خاصی از تماس و لمس حساسیت دارد و می‌تواند تماس‌های مختلف را برای اجرای دستورات متنوعی به‌کار ببندد. همچنین نمایشگر ساعت هم با لمس و کشیدن به سمت‌های مختلف دستورات خاصی را اجرا می‌کند. به نظر می‌رسد در آینده این روش برای دسترسی به منوهای گوناگون، اجرای برخی برنامه‌ها، کنترل ساده‌تر گوشی و... قابل استفاده باشد.