براساس آمارهای گمرک تا ۲۱ دی‌ماه سال جاری ۳۳۰ میلیون و ۲۹۶ هزار و ۱۲۴ دلار معادل ۱۱ هزار و ۱۹۰ میلیارد ریال گوشی تلفن همراه به کشور وارد شده است. همچنین در ۲۱ روز دی ماه واردات این کالا یک میلیون و ۸۳۴ هزار دلار ثبت شده است. به گزارش خبرگزاری فارس، در ۹ ماه سال‌جاری ۲۵۷ میلیون و ۶۳۷ هزار و ۲۹۱ دلار با معادل ریالی ۸ هزار و ۷۲۷ میلیارد و ۱۸۵ میلیون گوشی تلفن همراه به کشور وارد شده بود. بر اساس مستندات آماری، ۵۱۱ هزار دلار گوشی فقط در آذرماه امسال در آمارها ثبت شد. مشخص نیست این ارقام نسبت به مدت مشابه سال قبل چه میزان رشد دارد. یکی از اشکالات آمارهای گمرک در شرایط کنونی این است که امکان مقایسه با مدت مشابه سال قبل وجود ندارد و در حقیقت آمار واردات به‌طور هوشمندانه‌ای سانسور و کانالیزه شده است.