اسماعیل‌زاده گفت: در این بخشنامه واحدهای تولیدی فناوری اطلاعات به واحدهای تولیدکننده و ارائه‌دهنده خدمات نرم‌افزاری اطلاق شده که دارای پروانه بهره‌برداری از وزارت صنعت، معدن و تجارت باشند و سایر مجوزهای صادره تحت عناوین دیگر در حکم پروانه بهره‌برداری تلقی نمی‌شوند. به گفته وی، بر اساس بند ۴ این بخشنامه بهره‌مندی از معافیت ۱۰۰ درصد مالیات بر درآمد حاصل از فروش تولیدات نرم‌افزاری به مدت ۵سال صرفا به اشخاص حقوقی غیردولتی که از اول فروردین ۹۵ به بعد برای آنها پروانه بهره‌برداری صادر شده تعلق می‌گیرد. مدیرکل دفتر توسعه و کاربرد فناوری اطلاعات وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: بر اساس بند ۵ این بخشنامه برای واحدهای تولیدی فناوری اطلاعات که تاریخ صدور پروانه بهره‌برداری آنها قبل از تاریخ تعیین شده باشد، معافیت مالیاتی آنها بر اساس ماده ۱۳۲ اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب، با رعایت سایر مقررات به میزان ۸۰ درصد و به مدت ۴ سال قابل اعمال است.