این عینک هوشمند در نمایشگاه محصولات مصرفی الکترونیکی ۲۰۱۸ به نمایش درمی‌آید. در اپلیکیشن و عینک Relumino، ۴حالت در نظر گرفته شده که هرکدام از نرم‌افزارهای پردازش عکس برای بهبود دید کاربر استفاده می‌شوند. در حالت معمولی این عینک خطوط اشکال را بهتر نشان می‌دهد و تاری تصویر را از بین می‌برد. حالت Color Invert برای خواندن متون طراحی شده است، حالت Partial vision نیز برای افرادی طراحی شده که بخش مرکز بینایی آنها از بین رفته است. این حالت با استفاده از نقشه‌بندی دوباره تصاویر، نقاط کور را پر می‌کند و کاربر می‌تواند تصویر کاملی را ببیند. در نهایت حالت Display Color Filter عملکردی شبیه عینک آفتابی دارد و از میزان درخشندگی بعضی رنگ‌ها می‌کاهد و همزمان دید کاربر را بهبود می‌دهد.