افزایش درآمد ۱۴ شرکت دولتی فاوا در بودجه سال ۹۷

برآوردها نشان می‌دهد درآمد شرکت‌های مذکور در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ نسبت به قانون سال گذشته ۳ هزار و ۸۴۳میلیارد ریال افزایش داشته است و همچنین مبلغ ۳ هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال نیز افزایش هزینه نسبت به قانون سال گذشته در این لایحه مشاهده می‌شود. به بیان دیگر درآمد شرکت‌های دولتی حوزه فاوا در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ مبلغ ۶۵ هزار و ۶۹  میلیارد ریال پیش‌بینی شده که نسبت به سال گذشته ۸۴۳/ ۳ میلیارد ریال افزایش داشته است. این افزایش درآمد بیشتر مرتبط با مرکز گسترش فناوری اطلاعات، شرکت سهامی صنایع الکترونیکی شیراز و شرکت سهامی ارتباطات زیرساخت است. البته نباید این نکته را از نظر دور داشت که در کنار افزایش درآمدها، هزینه‌ها نیز تا حدودی به همان نسبت افزایش یافته است.

رشد ۱۶ درصدی هزینه شرکت‌های فاوا در ۴ سال

بررسی رشد هزینه‌ها و درآمدهای شرکت‌های فعال در عرصه فناوری اطلاعات و ارتباطات حاکی از آن است که میانگین رشد سالانه هزینه‌های این شرکت‌ها در طول سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۷ از رشد ۱۶ درصدی برخوردار بوده و درآمدها نیز ۱۷درصد رشد داشته است. درهمین حال جمع کل سود پیش‌بینی شده شرکت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات در لایحه سال ۱۳۹۷ نسبت به سال گذشته ۱/ ۳ درصد رشد را نشان می‌دهد. درهمین حال لایحه جاری ۲ درصد افزایش سود را برای شرکت سهامی صنایع الکترونیک ایران، شرکت سهامی صنایع قطعات الکترونیک، شرکت سهامی انستیتو ایزایران و شرکت سهامی ایزایران نسبت به قانون سال گذشته پیش‌بینی کرده است.

کاهش سود سه شرکت دولتی در بودجه ۹۷

درصد افزایش سود در لایحه سال ۱۳۹۷ در مقایسه با قانون سال ۱۳۹۶ برای شرکت سهامی صنایع الکترونیک شیراز به میزان ۴/ ۸درصد، برای شرکت سهامی صنایع مخابراتی صاایران ۸/ ۱درصد و برای مرکز گسترش فناوری اطلاعات ۶/ ۵۲درصد است. در میان این شرکت‌ها سود ویژه شرکت سهامی مرکز تحقیق و تولید وسایل الکترونیک به میزان ۹/ ۲۸ درصد، صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک شرکت مادر تخصصی به میزان ۱/ ۲ درصد و شرکت دولتی پست بانک ۳۳/ ۳ درصد در قیاس با قانون سال گذشته کاهش داشته است. چنین کاهشی در میان سه شرکت دولتی از میان ۱۴ شرکت فعال در عرصه فناوری اطلاعات و ارتباطات مطلوب نیست و انتظار می‌رود این شرکت‌ها با تحلیل فرآیندهای کاری خود گلوگاه‌های مساله‌دار را شناسایی کرده و شرکت‌ها را به سمت سوددهی سوق دهند.

مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به تکالیف مدنظر برنامه ششم توسعه در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات نیز اعلام کرد: با توجه به اختیاراتی که ماده ۱۳ قانون برنامه ششم توسعه برای افزایش ظرفیت انتقال ترانزیت دیتا به وزارت ارتباطات می‌دهد، افزایش سود از سهام شرکت ارتباطات زیرساخت دور از ذهن نیست. شرکت ارتباطات زیرساخت ایران با اجرای هرچه سریع‌تر احکام مرتبط در ماده (۶۷) قانون برنامه ششم توسعه و اصلاح ساختار خود می‌تواند درآمد خود را تا حد زیادی افزایش و هزینه‌های خود را کاهش دهد. شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران نیز با انجام اصلاح ساختار، استفاده از فناوری‌های نوین و اجرای احکام مرتبط در ماده (۶۸) قانون برنامه ششم توسعه، می‌تواند درآمد خود را افزایش دهد.