معاون وزیر ارتباطات با اشاره به اینکه برنامه‌ریزی برای توسعه متوازن فناوری فضایی و ارتقای تکنولوژی و ارائه خدمات فضاپایه به همراه تحریک بازار و ورود بخش خصوصی به این حوزه سرلوحه اقدامات پیش‌رو خواهد بود، افزود: یکی از مهم‌ترین اهداف سازمان فضایی ایران تعامل و همکاری با فعالان، دست‌اندرکاران و ذی‌نفعان این حوزه در کشور است تا بتوانیم خدمات فضاپایه را از طریق بخش خصوصی و ایجاد کسب و کارهای نوین در کشور توسعه دهیم. رئیس سازمان فضایی ایران، استفاده از فناوری فضایی در خدمت رفاه جامعه، مدیریت منابع و ارتقای بهره‌وری را یکی از دغدغه‌های اصلی این سازمان برشمرد و گفت: در توسعه فناوری فضایی و ارتقای دانش فضایی کشور گام‌های بسیار مثبتی برداشته شده است که باید این روند حفظ و تثبیت شود و در جهت ارتقای آن تلاش کنیم.