مطالعه اخیر که از سوی استادان روانشناسی دانشگاه مونترال انجام شد، ۳۳فرد سالمند بین ۵۵ تا ۷۵ ساله را مورد بررسی قرار داد. سپس آنها در فاز آزمایشی به‌صورت تصادفی به سه گروه تقسیم شدند. برای ۶ ماه، گروه اول تحت آموزش بازی‌های ویدئویی قرار گرفتند و از آنها خواسته شد ۵ روز در هفته به مدت نیم ساعت به بازی Super Mario ۶۴ بپردازند. گروه دوم با همان زمان‌بندی گروه اول تحت آموزش دیجیتال پیانو قرار گرفتند. هیچ فعالیتی هم به گروه سوم که به‌عنوان گروه کنترل آزمایشی یا گروه شاهد در نظر گرفته شدند، داده نشد. محققان اظهار کردند که دو مطالعه مشابه در سال‌های ۲۰۱۴ و ۲۰۱۷ صورت گرفت، اما هر دو شامل جوانان در گروه شاهد بودند. پس از حل کردن معما و انجام بازی‌های فکری ۳بعدی، حجم ماده خاکستری در هیپوکامپ آنها افزایش یافت. «گرگوری وست» یکی از محققان این مطالعه توضیح می‌دهد که بازی‌های ویدئویی ۳بعدی، هیپوکامپ را برای ایجاد نقشه‌های شناختی یا تصاویر ذهنی که توسط بازیکن ایجاد می‌شود، تشویق می‌کند.