شرکت سازنده پهپاد«Quaternium»، پس از پرواز چهار ساعت و۴۰ دقیقه‌ای کوادکوپتر برقی-بنزینی HYBRiX.۲۰ که آن را یک رکورد جهانی پرواز برای یک مولتی‌کوپتر خودکفا می‌داند، مدعی نقطه عطف جدیدی در این زمینه است. بیشتر پهپادهای مولتی‌کوپتر بین ۲۰ تا ۳۰ دقیقه پرواز می‌کنند اما مولتی‌کوپترهای سفارشی ساز هم وجود دارند که پرواز طولانی‌تری داشته‌اند. برای مثال، سال گذشته یک شرکت بهره برداری از پهپادها از یک کوادکوپتر برای عبور از «کانال انگلیس» (English channel) در یک پرواز ۷۲ ساعته استفاده کرد. این درحالی است ‌که شرکت‌های دیگر مانند شرکت پهپادسازی «اسکای‌فرانت» (Skyfront) پیش‌تر رکورد پراندن پهپاد تا بیش از چهار ساعت را داشته است.