این شورا به ریاست وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و عضویت معاونان، مدیران پروژه و کمیته ناظرین به‌صورت ماهانه تشکیل‌جلسه خواهد داد و پیشرفت این پروژه را رصد می‌کند. براین اساس وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به‌عنوان رئیس شورای راهبری توسعه شبکه ملی اطلاعات، با صدور احکامی حسین فلاح جوشقانی (رئیس رگولاتوری)، صادق عباسی‌شاهکوه (مدیرعامل شرکت زیرساخت)، رسول سراییان (رئیس سازمان فناوری اطلاعات) و سیروس موثقی (معاون برنامه‌ریزی وزارت ارتباطات) را به عضویت این شورا منصوب کرد. همچنین براساس دیگر احکام صادرشده مسعود ابوطالبی، محمد خوانساری، عباس آسوشه، علی‌اصغر عمیدیان و محمد آقاکیشی به عضویت گروه ناظرین مستقل شورای راهبری توسعه شبکه ملی اطلاعات منصوب شدند. مسوولیت دبیرخانه و مرکز هماهنگی اجرایی پروژه‌های این شورا نیز به بهزاد اکبری سپرده شد و سیروس موثقی نیز به‌عنوان مسوول گروه برنامه‌ریزی، بودجه و کنترل برنامه‌ها معرفی شد.

همچنین در ذیل این شورا سه کمیته قرار دارد که مطابق احکام صادرشده با امضای آذری‌جهرمی، روسا و دبیران این کمیته‌ها عبارتند از: کمیته زیرساخت و دسترسی: حسین فلاح جوشقانی (رئیس) و مجید حقی (دبیر)، کمیته محتوا و کسب وکارها: رسول سراییان (رئیس) و مهدی فسنقری (دبیر) و کمیته امنیت: حمید فتاحی (رئیس) و محمد گودرزی (دبیر).