در بخش فعالیت استارت‌آپ‌های ICT در ایران نیز ۸/ ۱۷درصد استارت‌آپ‌ها در حوزه خرید و فروش و به اشتراک‌گذاری آنلاین کالا فعال هستند، ۲/ ۱۲درصد در حوزه ارائه خدمات فنی و ۸/ ۱۰درصد در حوزه مشاوره آموزشی و سرگرمی فعالیت می‌کنند. بررسی‌ها نشان می‌دهد در حوزه بانک اطلاعاتی از افراد یا کسب و کار، استارت‌آپ‌ها سهم ۵/ ۷درصدی، در حوزه گردشگری سهم ۸/ ۳درصدی، در حوزه حمل و نقل و تحویل کالا و لجستیک سهم ۶/ ۵ درصدی و در حوزه خدمات مالی و فین‌تک سهم ۶/ ۶درصدی دارند. در همین حال ۴/ ۴درصد استارت‌آپ‌های ایرانی حوزه ICT در زمینه تبلیغات و تحقیقات و ۵/ ۷درصد در زمینه اطلاع‌رسانی و درج آگهی فعالیت می‌کنند و ۴/ ۳ درصد حوزه فعالیت استارت‌آپ‌ها نیز به مقوله سلامت مربوط است.

درباره محدوده بازار فعالیت استارت‌آپ‌ها نیز بررسی‌ها نشان می‌دهد ۱/ ۱درصد استارت‌آپ‌های ایرانی دارای بازار منطقه‌ای و ۶/ ۰ درصد آنها دارای بازار جهانی هستند. در این میان ۴/ ۵۱درصد استارت‌آپ‌ها در بازار کشوری و ۵/ ۳۹درصد در بازار استانی سهم دارند. درهمین حال ۳/ ۷درصد استارت‌آپ‌ها دارای بازار محلی هستند. بررسی چالش‌های محیطی استارت‌آپ‌ها از نگاه این کسب وکارها حاکی از آن است که چالش‌های تامین مالی و سرمایه‌گذاری مخاطره‌پذیر، مهم‌ترین معضل برسر راه این کسب و کارها است؛ به نحوی که ۱/ ۳۲درصد این چالش‌ها را شامل می‌شود. در همین حال ۲/ ۱۴درصد چالش‌های این بخش به کمبود مهارت و نیروی انسانی متخصص، ۶/ ۱۴درصد به مسائل حقوقی و قانونی و ۳/ ۱۱درصد نیز به نبود همکاری‌های بین سازمانی مربوط می‌شود. از سوی دیگر ۴/ ۱۰درصد چالش کسب و کارهای نوپا در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات مربوط به شرایط نامناسب دسترسی به بازار، ۳/ ۲درصد مربوط به چالش زیرساخت فنی، ۲/ ۵ درصد مربوط به مسائل فرهنگی و اجتماعی و ۹/ ۹ درصد مربوط به ضعف سیاست‌گذاری‌های دولت است.