محققان دانشگاه ملی سان‌خوان در آرژانتین می‌گویند در جریان تعاملات مختلف با هر فردی، او حریم شخصی خاص خود را دارد که باید توسط دیگران محترم شمرده شود. این حریم بر حسب موقعیت و وظایف برنامه‌ریزی شده، توقعات فرهنگی، اولویت‌های فرد، شرایط اجتماعی و... متفاوت است. به گفته این دانشمندان روبات‌ها باید به حریم شخصی انسان‌ها احترام بگذارند تا به تدریج در جامعه انسانی پذیرفته شوند و بنابراین سیستم‌های کنترلی جدیدی برای آنها طراحی شده که تحرکات و تعاملات روبات‌ها را با دقت بیشتری تنظیم می‌کند. برای طراحی سیستم یاد شده از الگوی تعامل یک رهبر و افراد تابع او در محیط‌های مختلف الگو گرفته شده و انتظار می‌رود برنامه‌نویسی‌های ضروری و اقدامات سخت‌افزاری در این زمینه ظرف چند ماه آینده انجام شود.