منوچهر منطقی در سومین جلسه رصد و پایش راهبردی سند جامع توسعه هوافضای کشور با ارائه گزارشی از وضع موجود کشور در حوزه فضایی، بیان کرد: از سال ۸۵ تدوین برنامه فضایی اول با تاکید بر قابلیت‌سازی و حضور در فضا و در مسیر توسعه فناوری فضایی ایران آغاز شد. وی زمان اجرای این برنامه را از ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۴ عنوان کرد و ادامه داد: برنامه دوم فضایی از سال ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۴ است که این برنامه بر نهادینه‌سازی قابلیت‌ها و ارائه خدمات پایه و عمومی متمرکز شده است. برنامه ۱۰ ساله سوم فضایی از سال ۱۴۰۵ آغاز شده و تا ۱۴۱۴ اجرایی می‌شود و محوریت این برنامه خدمات فراگیر پایدار عمومی است. منطقی گفت: طراحی، ساخت و پرتاب آزمایشی ماهواره بر سیمرغ با قابلیت پرتاب ماهواره با جرم حداکثر ۲۵۰ کیلوگرم در مدار مدور به ارتفاع ۵۰۰ کیلومتر از دیگر دستاوردهای محققان در حوزه فضایی است. وی «طراحی و ساخت کاوشگرها»، «سامانه‌های تعیین موقعیت فضایی بومی»، «سامانه‌های تعیین موقعیت فضایی» و «پیشرانه» را از دیگر فناوری‌های توسعه داده شده در کشور عنوان کرد.