جزئیات آشپزی را در COOKING MAMA تجربه کرده و تمام مراحل را با جذابیت تمام طی کنید. از ابتدایی‌ترین مراحل آن و سرخ کردن اجزای مختلف غذا شروع کرده و دستورات مختلف را امتحان کنید. گاهی دستورات متفاوت را باهم ترکیب کرده تا به دستوری جدید برسید. در نهایت باید طعم غذایتان خوشایند مشتریان رستورانتان باشد. در ادامه مشتریان بیشتری جذب می‌کنید و به رستورانتان رونق دهید. راه دریافت امتیاز در این بازی از طریق فروش غذا است. باید آنقدر به غذاهایتان جذابیت داده و در انجام دستورات غذایی دقت کنید که با افزاش مشتری‌ها و فروش بیشتر غذاها به امتیازات بیشتری دست پیدا کنید. خوشحالی مشتری‌ها نشان‌دهنده بهتر شدن غذایتان است. وظیفه شما در این بازی فقط پختن و ترکیب کردن مواد نیست بلکه باید خودتان مواد را تهیه و ریزریز کرده و تا آخرین مراحل تزئین آن نیز بر عهده شماست. از امتیازاتی که به دست آوردید می‌توانید دستورات غذایی جدید را باز کرده و مواد غذایی بیشتری تهیه کنید.